Contributie aanpassing

Geachte Clublid,

Zoals u weet, wordt alles duurder. Als clublid van LifeTime Wellness willen wij dan ook op de hoogte stellen van de tariefswijziging.

Dit betekend dat er voor alle tarieven een verhoging zal plaats vinden. 

Daar wij jarenlang geen aanpassingen hebben doorgevoerd.

Wij delen u mede dat LifeTime Wellness erin is geslaagd de tariefsverhoging tot een minimum heeft weten te beperken door expliciet een deel voor eigenrekening te nemen.

Wij bedanken u voor het begrip en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
En wensen wij u een prettige en sportieve samenwerking toe!

 

Met vriendelijke groet,

LifeTime Wellness

Recent Posts
LifeTime Wellness I Herenoord 8 I 3079 JJ Rotterdam
Tel. 010-479 34 00 I Email I
Thuis trainen